Pambansang Awit Ng Pilipinas
http://www.sulateasternsamar.com
cyberSULAT

Ang Pambansang Awit ng Pilipinas

(Philippine National Anthem)


Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay


Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil


Sa dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw;
May dilag and tula
At awit sa paglayang minamahal.


Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.


Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay at langit sa piling mo;
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay ng dahil sa iyo.Navigation button taken out, this part of our site is found in two different pages. Please click your "Back" button. Thank you.